Mirasımız Kudüs Derneği 2022 Kudüs Raporu’nu deklare etti

AliDayı

New member
Mirasımız Kudüs Derneği 2022 Kudüs Raporu’nu deklare etti.Raporun Kudüs’teki Hak İhlalleri kısmını hazırlayan gruptan Mescid-i Aksâ Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Ebu Diyab’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Muhammet Demirci, işgalci İsrail’in her türlü baskı ve yıldırma teşebbüslerine karşın dernek olarak Mescid-i Aksâ’yı ve Kudüslü Müslümanları yalnız bırakmadıklarını, çalışmaları ağırlaştırarak Kudüs’teki gereksinim sahibi aileleri yıl uzunluğu yaptıkları yardımlarla desteklediklerini belirtti.

Osmanlı devrinden kalma Haseki Sultan Tekkesi içerisinde hizmet veren Kudüs Yetimler Okulu’nu finanse etmeye çalıştıklarını belirten Demirci, “600 kişi kapasiteli okulda geçen sene yalnızca 70 öğrenci eğitim gördü. Bu sene başında öğrenci ve ailelerine yaptığımız yardımlarla kayıt yaptıran öğrenci sayısı 200’e yaklaştı. Devir ortasında olmamıza karşın hala öğrenci kayıtları alınıyor.” sözlerini kullandı.

Mescid-i Aksâ’nın doğusunda yer alan Makasıd Vakıf Hastanesi’nde, Mescid-i Aksâ savunması yaparken çıkan çatışmalarda yaralanan Kudüslüler başta olmak üzere, sıhhat sigortaları iptal edilen Müslümanların, Batı Şeria ve Gazze’den ağır bir biçimde Kudüs’e gelen hastaların tedavi edildiğini belirten Demirci, önemli ekonomik darboğaz niçiniyle kapatılmanın eşiğindeki Makasıd Hastanesi’nin ilaç ve tıbbi gereksinimlerini imkanlar dahilinde karşılamaya çalıştıklarını söylemiş oldu.

İşte Kudüs’ten Mescid-i Aksâ Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Ebu Diyab, Kudüs Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali İbrahim, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve Mirasımız Kudüs Derneği takımının hazırladığı “2022 Kudüs Raporu”nun bilgileri:


2022 KUDÜS RAPORU

YAHUDİLEŞTİRME VE TEHCİR KISKACINDA KUDÜS

İşgalci İsrail, Kudüs kentinin İslami kimliğini ve tarihi dokusunu değiştirip Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürürken, kentin gerçek sahibi ve sakini olan Filistinliler ise konut ve işyerlerinin işgali, meskenlerinin yıkılma ve zorla hudut dışı edilme tehdidi ile karşı karşıya.

İşgalciler, Kudüs’ü Yahudileştirmek ve kentin üzerinde denetim ve idare haklarını ispat ve hayalini kurdukları tapınak inşa etme dileklerini gerçekleştirmek emeliyle içine kutsal öykülerin yerleştirildiği anlatımlarla, işgalci Musevilere ve dünyaya yeni bir Kudüs tarihi dayatmaya çalışıyorlar.İşgalci İsrail yetkilileri Kudüs’e dair gayelerini gerçekleştirmek gayesiyle Kudüs’ün aslını teşkil eden tüm var olan hakikatleri değiştirmeye çalışıyor. İsrail Kudüs’ün asıl sakinleri olan Müslüman yahut Hıristiyan Arap sakinlerinin meskenlerini yıkıyor, hudut dışı ediyor ve onları adeta kimliksizleştiriyor. İsrail bunları yaparak Kudüs’ü İslami tarihinden ve geçmişinden ayırarak kendisinin Kudüs üzerinden kurmayı hedeflediği denetim ve hegemonyanın altyapısını oluşturuyor. Temelinde İsrail Kudüs kentini geçmişle olan bağlarından kopararak kendi inandığı, yaymak istediği öyküleri ve hurafelerin zihinlere daha kolay bir biçimde yerleşmesini sağlamaya çalışıyor. bu biçimdelikle geçmişi unutulan kente yeni öyküleri dayatarak kent üstündeki hakimiyet hayallerini gerçek bir tabana kavuşturmuş oluyor.

Bu raporu, Kudüs’te yaşananlara ışık tutmak, İsrail’in Kudüs’ün, tarihine, tarihi yapıtlarına ve kutsallarına yönelik yürütmeye çalıştığı gerçekleri değiştirme atılımına, hem de hem hükümet hem yerleşimciler tarafınca Kudüs’e ve halkına yapılan taarruzlara ışık tutmak için hazırladık.


EV YIKIMLARI, RUHSAT VERİLMEMESİ, TAHLİYE BUYRUKLARI VE ZORLA TECRİT POLİTİKASI

Kudüs’ün planlama ve inşa proje siyasetleri, Kudüs İşgal Belediyesi ve İsrail Arazi Dairesi ismi verilen kurumla bir arada Bölgesel İnşa ve Planlama Komitesi tarafınca belirleniyor. En önemli yasadışı yerleşim ünitesi alanlarının artırılması ve genişletilmesi, yapısal planların değiştirilmesi ve Kudüs’ün kamu alanlarının (Yahudiler lehine) düzenlenmesi, bilhassa kaçak yerleşim ünitelerinin inşa projelerinin Kudüs’ün batısında yer alması, Müslüman ve Arap nüfusunun yoğunlukla yaşadığı mahallelerin kasıtlı olarak seçilmesi projeleri dikkat çekmektedir.

Bu projelerin temel amacı vakit içerisinde Kudüs’teki Yahudi yerleşimci sayısını artırmaya yöneliktir. Gereksinimi aşan bu projelerle ilerleyen vakitte buraya yeni yerleşimciler getirip yerleştirerek nüfustaki Yahudi oranlarını arttırmak ve beraberinde bu topraklarda Kudüslülerin yaralanmasını engellemektir.

Siyonist işgal rejimi, çoğunluğunu Ukrayna – Rusya savaşı mazereti ile toplamda 70 bin Yahudi’yi işgal ettiği Filistinlilerin topraklarına yaptırdığı konutlara yerleştirdi. İşgalci Musevilerin %54’ü Rusya’dan, %21’i Ukrayna’dan, %5’i ABD ve %4’ü Fransa’dan getirildi.

Planlama projeleri kesin ve net bir biçimde ırkçı ve ayrıştırıcı usullerle kenti asıl sakinlerinden arındırarak demografik yapıyı daha sonradan gelen yerleşimcilerin lehine çevirecek biçimde çiziliyor. tıpkı vakitte Filistinli vatandaşların muhtaçlıkları hiç bir biçimde dikkate alınmıyor.

Kudüs’ün doğu kısmının nüfusunun 395.000’e ulaşmasına ve toplam Kudüs nüfusunun %42’sini oluşturmasına karşın İşgal idaresinin kısıtlama siyasetlerinden dolayı kentin yüz ölçümünün yalnızca %13’ü Kudüslü Müslüman ve Arapların kullanımına ve yaşamasına tahsis edilmiştir.
22 BİN 389 MESKEN, YIKIM VE YERİNDEN EDİLME TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

İsrail, Kudüslü Müslüman ve Arapların yaşadığı bölgeleri kıskaca alabilmek ve bu biçimdelikle onlara yönelik denetimini arttırma emeliyle, Kudüs’ün çeşitli noktalarında yerleşim ünitelerini inşa ediyor.

Kudüs’te toplam 237.729 konut bulunuyor. Bu konutların yalnızca 57.335’i Kudüslü Müslümanlar ve Araplara ilişkin.

Önümüzdeki yıllar içerisinde Arap mahallelerinde yahut Kudüslülerin kullanmasına hizmet edecek hiç bir yerleşim alanı inşası planlanmıyorken, yerleşimcilere hizmet edecek 89.000 yeni yerleşim ünitesi inşa edilecek.

İşgal belediyesi, sistemli ve şuurlu bir siyasetle Müslüman mahallelerinde rastgele bir imar projesi planlamadığı üzere, yeni ruhsat verilmesini engelleyip mevcut ruhsatları da iptal etmeye çalışıyor. Bütün bu siyasetler imara uygun bölgeleri, kamu alanı, yeşil alan yahut arkeolojik hafriyat alanı olduğunu argüman ederek hayata geçiriyor.

İşgalci Kudüs belediyesi, Kudüs’ün doğu tarafının %87’sinin imara uygun olmayan kamusal alan olduğunu sav ederek, buradaki Filistinli ve Arap nüfusunu azaltmaya çalışıyor. Ruhsat almaması mazeretiyle Kudüs’teki mesken yıkımları bu sene içerisinde sürat kazandı. İşgalci İsrail belediyesi yetkilileri Kudüslülerin yasal ruhsat taleplerini reddettiği üzere, yıl içerisinde 207 mesken ve tesis yıkımını gerçekleştirdi.

Wadi Yadul Mahallesi’nde 84, Wadi Qaddum Mahallesi’nde 12, El Bûstan Mahallesi’nde 116, Çeşit Mahallesi’nde 54, Tekbir Dağı Mahallesi’nde 241 olmak üzere Kudüs’ün farklı mahalle ve semtlerinde Kudüslü Müslümanlara ilişkin toplamda 984 konut ve işyerine yıkım buyruğu verildi.

Toplamda yaklaşık 124.000 Filistinlinin yaşadığı 22.389 mesken, yıkım ve yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya.

2022 yılında Kudüslüler tarafınca farklı mahallelerde bulunan ve bütün kaideleri sağlayan 521 yapı ruhsatına başvuruldu. Bu müracaatların Kudüs’ün kent merkezinde uzak bir yerde bulunan Beyt Hanina’da olan 12’si kabul edildi. Buna rağmen 509 müracaat büsbütün siyasi mazeretlerle reddedildi.

İşgal belediyesine bağlı lokal mahkeme tarafınca ruhsatsız inşa edildiği mazeretiyle toplam 810 evraka yıkım buyruğu ve idari para cezası verildi. Toplam kesilen para cezası 9 milyon 850 bin dolar.

KUDÜS’TE TOPRAKLARA EL KOYMA VE YERLEŞİM PROJELERİ

2022 yılında Kudüs’te toplam 15.200 dönüm yere el konuldu. Bu topraklar İşgalci Kudüs Belediyesi, Tabiat Kurumu, Tarihi Yapıtları Müdafaa Kurumu, İsrail Topraklar Kurumu ve birtakım yerleşimci dernekler tarafınca ele geçirildi. Topraklara el koymadaki temel maksat buralarda yeni yerleşim alanları inşa etmek ve mevcut yerleşim alanlarını birbirine bağlamak ismine yeni otoban, köprü ve tüneller inşa etmek. bu biçimdece bir daha Kudüslü Müslüman ve Arapların yaşadığı mahalleleri birbirinden kopararak oraları ablukaya ve kıskaca almak.

Sadece bir yıl içerisinde Kudüs topraklarında 17.918 yeni yerleşim ünitesinin inşasına müsaade verildi. Bu projelerin bir kısmı inşa edilmeye başlandı.

MESCİD-İ AKSÂ ETRAFINDAKİ YAHUDİLEŞTİRME PROJELERİ VE TÜNELLER

İşgalci İsrail makamları, Kudüs’ün tarihi çehresini değiştirip uygulamak istediği planları gerçekleştirmek ismine Kudüs’te 32 Yahudileştirme projesi üzerinde çalışıyor. Bu projeler bilhassa Mescid-i Aksâ’nın görünürlüğünü azaltmak, Aksâ’yı Yahudi simgelerle kuşatarak gerçek Müslüman kimliğinden koparmak hedefiyle Mescid’in yakın etrafında yapılıyor. İşgal devleti ve yerleşimci dernekler bu projeler için toplamda 52 milyarlık bir dolar bütçe ayırdılar.

Mescid-i Aksâ’nın gerçek İslâmi kimliğini gösteren tüm anıt ve ispatların üstünü kapatıp kendi misyonları doğrultusunda yeni anıtları ortaya çıkararak o öyküleri gerçekleştirmek ismine Mescid-i Aksâ’nın etrafındaki İslami yapıtları büsbütün yok etmek istiyorlar. Bunun için Mescid-i Aksâ hem fikriyatta birebir vakitte yapılan kazılarla fiziki olarak tehlike altında.

Yerleşim projelerinin en değerli rol sahiplerinden biri olan Elad Derneği bu yıl iki yeni tünel kazmaya başladı. Tünellerden birincisi Mescid-i Aksâ’nın güney tarafında tarihi Silvan Pınarı’ndan başlayarak Meğaribe Kapısı ve Burak Duvarı alanına kadar ilerliyor. Oburu ise Mescid-i Aksâ’nın güney doğu tarafınca başlayan Azra Pınarı bölgesi ile Mescid-i Aksâ’nın çabucak bitiminde, güney cephesinde Emevi Saraylarına kadar uzanıyor.

Bu hafriyatlar, altından tünellerin geçtiği 57 meskende çatlakların oluşmasına sebep oldu. Mescid-i Aksâ yakınlarındaki Silsile Caddesi’nde bulunan kimi mesken ve dükkanlarda da çatlaklar oluştu.

İşgal devleti yetkilileri bu projeleri Kudüslülerin hayat alanlarına ve topraklarına el koymak ve onları yerinden etmek ve kıskaca almak için kullanıyor.

Mescid-i Aksâ’nın etrafında ve altında yaptıkları kazılarla kendilerine ilişkin olduğunu tez ettikleri hiç bir tarihi yapıtı bulamadılar. Bölgede yaptıkları bu projelerde kendi savlarını ispat edecek uydurma anıtları oraya koyup onlar üzerinden tarihi kıssaları uydurmaya çalışıyorlar.

Mescid-i Aksâ’nın etrafına geçersiz mezarlar inşa etmek için şimdiye kadar el konulan arazi ölçüsü 620 dönümü buldu.

Mescid-i Aksâ’nın doğusunda bulunan ve mülkiyeti Kudüs İslami Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ilişkin Tantur Firavun bölgesinde şimdiye kadar 280 düzmece mezar dikildi, Wadi Rababa bölgesinde ise 50 mezar dikilerek şimdiye kadar dikilmiş olan uydurma mezar sayısı 12.800’e ulaştı.

İşgal devleti yetkilileri tarihi ve İslami Yusufiye Mezarlığı’ndaki mezarları tahrip ederek bölgeyi kamusal parka çevirme planlarının çalışmaları hala sürüyor.

Mescid-i Aksâ’nın etrafını çevirecek Tevrat Bahçeleri projesi için 9.37 milyar dolar ayrıldı. Bu projeyle Mescid-i Aksâ’nın, yakınındaki öbür Arap ve Müslüman mahalleleriyle bağlarının koparılması hedefleniyor..

Yerleşim projelerine hizmet etmek ve Kutsal Kent algısını Museviler lehinde değiştirmek için, Kudüs’ün güneyinde yaklaşık 23.000 metrekarelik Yahudi propagandası yayma maksadıyla turistik kültür merkezi inşa edilecek.

MESCİD-İ AKSÂ’YA YÖNELİK İHLALLER

Mescid-i Aksâ’nın üzerinde Yahudileştirme planları kurmak ve onları hayata geçirmek, Mescid-i Aksâ’yı zamansal ve mekânsal olarak bölüp bir kısmını Talmudi ayinlerinin yapıldığı bir ibadet alanına çevirmek, işgalci İsrail devletinin tüm kurumlarının desteklediği en kıymetli gaye ve hayallerden birkaç tanesi.

Bu yıl işgalci İsrail mahkemelerinin yerleşimcilere Mescidi Aksâ’da toplu ve aleni bir biçimde ibadetlerini yapmalarına müsaade vermesi tehlikeli bir dönüm noktası oldu. Mescid-i Aksâ’da ibadet eden radikal yerleşimciler varlıklarını dayatmak için yaptıkları Talmudi ayinlerle birlikte, Mescid’in alanında hayvansal ve bitkisel kurbanlarını adamaya çalıştılar.

2022 yılı içerisinde Mescid-i Aksâ’ya 51.000’den çok yerleşimci baskın düzenledi.

Acil müdahaleye gereksinimi olan yerlerin varlığına karşın İslami Vakıflar Dairesi’nin caminin içerisindeki onarım ve tamirat çalışmaları 103 kere engellendi.

İşgal polisi 915 Müslüman’a Mescid-i Aksâ yahut Kudüs’ten uzaklaştırma sonucu verdi.

İşgal polisi Mescid-i Aksâ’nın 32 Kudüslü güvenlik bakılırsavlisi tutukladı ve Aksâ’dan uzaklaştırma sonucu verdi.

İşgal polisi Mescid-i Aksâ’nın kapılarını birkaç saatliğine yahut bir süreliğine kapatmayı alışkanlık haline getirdi ve bunu bir yıl ortasında 13 sefer yenidenladı. bir daha Mescid’in ses sisteminin ve hoparlörlerinin kablolarını birkaç sefer parçaladı.

İşgal polisi biroldukça kez Mescid-i Aksâ’ya baskın düzenleyip namaz kılanlara saldırdı.

BASKINLAR, YASAKLAMALAR, HAK İHLALLERİ, CEZALAR, TUTUKLAMALAR…

İşgal güçleri Kudüslülerin konut ve mahallelerine düzenlediği baskınları ve saldırgan tutumlarını daha da şiddetlendirerek sürdürdü.

Pandemiden itibaren problem içerisinde olan ve zorluklarla gayret eden eski kentin tüccarlarının ekonomik istikrarlarını bozarak onları kentin dışına göç etmeye zorlama hedefiyle vergi memurları tarafınca kontroller sıklaştırılarak cezalar büyük ölçüde artırıldı.

2022 yılı içerisinde şimdiye kadar 317 dükkân, atölye ve öteki iş yerine vergi dairesi tarafınca baskın düzenlendi ve toplamda 5 Milyon 323 bin dolar vergi ve para cezası kesildi.

2022 yılı içerisinde şimdiye kadar 946 meskene baskın düzenlendi. Bu baskınlar genelde Silvan Mahallesi, Tekbir Dağı, Tıp Mahallesi, Şufat Mülteci Kampı ve Beyt Hanina’da gerçekleştirildi.

Kudüs’te çoğunluğu eski esirler tarafınca sunulacak 70 seminer yahut konferans, işgal polisi ve istihbaratı tarafınca engelledi.

Kudüslülere hizmet eden 18 kültür ve spor faaliyeti gösteren kurum kapatıldı.

İşgal güçlerinin akınlarında 17 Kudüslü şehit oldu.

Aralarında 601’i çocuk olan 3009 Kudüslü gözaltına alındı yahut tutuklandı.

42 çocuğa mesken mahpusu, 13 çocuğa da meskenlerinden uzaklaştırma cezası verildi.

Para cezası, hür bırakma kefaleti ve berbat niyetli para cezaları olmak üzere toplam 4 milyon 60 bin dolar para cezası kesildi.

571 Kudüslü işgal polisi tarafınca usulsüzce ve hiç bir sebep olmaksızın Kudüs’ün batı tarafında yahut farklı bölgelerde bulunurken atağa uğradı.

İşgal polisi bu yıl Kudüs’te bulunan ve mülkiyetleri farklı kurumlara ilişkin 53 eğitim kurumuna baskın düzenleyip 6’sının ruhsatını iptal etti. (Kudüs’te bulunan 197 eğitim kurumunun bir kısmı Filistin hükümetine, bir kısmı Kudüs İslami Vakıflar Daire Başkanlığı, bir kısmı BM Filistin Yardım Ajansı -UNRWA-, bir kısmı ise İşgal hükümetinin belediyesine yahut eğitim bakanlığına bağlı çalışıyor.)

İşgal belediyesi bu yıl ortasında Kudüs’teki 13 cadde ve sokağın ismini değiştirip gerçek kimliğinden kopararak İbranileştirmeye ve Yahudileştirilmesine katkıda bulundu.

TÜRK HALKININ TAKVİYESİ, YETİMLERE VE HASTALARA UMUT OLUYOR…

İşgal rejimi ve Siyonist Tapınak Örgütleri, Müslümansızlaştırılmış Kudüs hayallerini gerçekleştirmek için her türlü adımı atarken, Kudüslü Müslümanların hayatlarını her manada yaşanmaz hale getiriyor. Mirasımız Kudüs Derneği olarak 2022 yılında da Türkiye’deki gönüllülerimiz ve yurtharicindeki gurbetçi gönüllülerimizin katkılarıyla Kudüslü Müslümanların insani gereksinimlerini karşılamak için ağır bir mesai harcadık.

Mirasımız Kudüs Derneği’nin 2022 Kudüs Faaliyetleri

Başta Ramazan ayı olmak üzere yıl boyunca devam eden besin yardımları kapsamında toplamda 10.790 Aileye Kumanya dayanağı verdik. Ramazan ayında 241 aileye 362.500 TL Fitre ve 157 aileye 2.977.950 TL Zekât ulaştırdık. Başta Mescid-i Aksâ alanı olmak üzere Kudüs’teki farklı lokasyonlarda 9.753 aileye iftar yemeği verdik.

Kurban Bayramında İslami tarzlara nazaran ve hijyenik ortamlarda kestiğimiz kurbanları Kudüslü gereksinim sahibi 850 aileye paylaştırdık.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında 557 çocuğu bayramlık ve bayram harçlığı ile sevindirdik.

İşgalcilerin her türlü baskısına karşın canları kıymetine Kudüs ve Mescid-i Aksâ nöbeti tutan 225 gereksinim sahibi aileye yıl uzunluğu nakdi yardım dayanağı verdik ve vermeye de devam ediyoruz.

1600 haminin takviyesi ile Kudüslü 160 yetim çocuğa yıl boyunca takviye oluyoruz.

Eğitim ve öğretim dönemi başında 650 çocuğa okul çantası ve kırtasiye gereci dağıtıldı.

Kudüslü Ailelerin kendi yerlerine 640 adet yetişmiş zeytin ağacı diktik. (Ekim – Mart ayları ortası iklim kurallarına nazaran zeytin ağacı dikimleri devam ediyor.)

Kış yardımları kapsamında şu ana kadar 437 aileye battaniye, ısıtıcı ve kışlık giyecek yardımı, 150 yetim ve muhtaçlık sahibi çocuğa da kışlık mont dağıtımı gerçekleştirdik. (Kış mevsimi müddetince bu faaliyetler devam ediyor)

Mescid-i Aksâ’ya 70 metre aralıkta bulunan (Hürrem Sultan Tekkesi ile tıpkı Külliyede) Kudüs Yetim Okulu ve Meslek Lisesi’nin gereksinimleri kapsamında toplamda 130 öğrencinin eğitim masrafları, bursları ve ailelerinin besin gereksinimlerini gidermek amacıyla başlatmış olduğumız kampanya çerçevesinde Kudüs Yetim Okulu’na şu ana kadar 865.340 TL nakdi dayanak verdik. Bu çalışma eğitim dönemi boyunca desteklenmeye devam edecek.

Makasıd Vakıf Hastanesi Başhekimi Dr. Adnan Ferhad’ın “Burası Mescid-i Aksâ’dan daha sonra Kudüs’ün En Değerli Mekânı!” dediği Makasıd Hastanesi’nin gereksinimleri kapsamında bu yıl 533.350 TL katkı sağladık. Makasıd Hastanesi Kudüslülerin %80’ine ve Filistin genelinin %60’ına sıhhat hizmeti veriyor. Vakıf hastanesi olmasından dolayı muhtaçlık sahiplerine de fiyatsız tedavi imkânı sunuyor. Hastane idaresinin gereksinim ve taleplerine nazaran Makasıd Hastanesi’ne yardımlarımız yıl uzunluğu devam ediyor.

Mirasımız Kudüs Derneği olarak Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasının imar ve ihyası için yaptığımız onarımlar çerçevesinde Kadim Kudüs içerisinde bulunan Mescid-i Aksâ murabıtı Atıf Cevlani’nin konutunun onarımını gerçekleştirdik. Bu çalışma için harcadığımız bütçe ise 983.000 TL

26 Ülkeden 179 Karikatürist, “Özgür Kudüs” İçin Çizdi

Bu yıl 5. defa gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması” Kudüs kenti ile alakalı; insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, toplumsal hayat, toplumsal sorumluluk, barış, kent ömrü üzere kavramlar ve bahislerin zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenirken, toplumsal hayatta kültürel mirasın ehemmiyetini, kültürel miras çerçevesinde toplumsal sorumluluk şuuru oluşturmak, Kudüs’ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki ehemmiyetini gündeme getirerek, Kudüs’teki işgali, yaşanan insanlık dramını ve özgür Kudüs hasretini dünya insanlığının gündemine almaya çalıştık. 26 ülkeden 179 karikatürist tarafınca gönderilen 455 karikatür, 6 ülkeden tanınmış karikatüristlerden oluşan bir heyet ile değerlendirildi. 17 Aralık’ta düzenlediğimiz bir merasimle de mükafatlar sahiplerine teslim edildi.

Mirasımız Kudüs Derneği olarak, 15 yıldır bir yandan Osmanlı’nın Kudüs’teki tarihi mirasını ihya ederken, bir yandan da yıl boyunca Kudüslü Müslümanların hayata tutunmalarını sağlayacak insani yardım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Öte yandan yurtarasında düzenlediğimiz seminerler, konferanslar, müsabakalar ve mecmua, kitapçık v.b. basılı gereçler aracılığıyla bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyoruz.
 
Üst