Thousand ne demek ?

Plotton

Active member
Thousand ne demek?

Thousand (bin) bir saydr ve on binin 8. rakamdr. Bir thousand'n rakam sembolu '1000' dir. Ingilizce'de, thousand iki kelimeden olusur: 'thou' ve 'sand'. 'Thou' 'bin' anlamna gelir ve 'sand' 'top' anlamna gelir. Bu nedenle, thousand "bin top" anlamna gelir.

Thousand'n Saysal Degeri

Thousand, bir say olarak, 103 (10'un 3. kuvveti) ile ifade edilir. Yani, bir thousand 1000'dir. 1000, 10 ile carplms 10'dur. 1024'den buyuk, 1.000.000'a kadar olan saylar thousand olarak adlandrlr.

Thousand'n Kullanm

Thousand hem bir say hem de say sistemi olarak kullanlr. Thousand say sisteminde, bir thousand 1000'dir ve 1000'den sonra 10 bin (10.000) gelir. Saylarn uzerinde, 10 bin (10.000) ile baslayan sonraki saylar, 10 binlerin katlar olarak adlandrlr. Ornek olarak, 20.000, 30.000, 40.000 gibi.

Bir thousand, aritmetik islemlerde ve matematikte kullanlr. Ornegin, bir puann thousand'n uzerinde olmas, "1000'den fazla" anlamna gelir. Ayrca, bir thousand'n uzerinde para miktar v.b. icin de kullanlr.

Thousand'n Olcu Birimi

Thousand, bir olcu birimi olarak da kullanlr. 'Thou' veya 'th' olarak da adlandrlan mil, bir thousand'n olcu birimidir. Mil, genellikle 1/1000 inc'tir ve cogunlukla metal kalplarn olculmesinde kullanlr.

Sonuc

Thousand, bir say olarak 1000'i, bir say sistemi olarak uzerinde 10 bin (10.000) ile baslayan saylar, aritmetik islemlerde ve matematikte kullanlan bir rakam olarak, ayrca 'thou' veya 'th' olarak adlandrlan mil olarak olcu birimi olarak kullanlr.
 
Üst