İran'ın eski dini nedir ?

adalet

Member
Iran'n Eski Dini

Iran'n Antik Tarihi

Iran, antik tarihte Babillilerin ve Elamitlerin tarafndan kontrol edildigi bir bolge olarak bilinir. Iran, MO 1500lere kadar kontrol altnda kald. Bu donemde, Iran'da cok sayda inanc ve guclu kulturler gelisti. Iranllar, kendilerine ozgu dinleri oldugu gibi, Akdeniz kylarnda gelisen Yahudi ve Hristiyan kulturlerinden de etkilenmislerdir.

Iran'n Eski Dini: Zoroastryazm

MO 6. yuzylda, Iran'da cok populer olan din Zoroastryazm oldu. Zoroastryazm, Iran'n kutsal kitaplarndan Avesta'da tanmlanan bir din olarak kabul edilir. Zoroastryazm, Ahura Mazda'ya inanlan bir monoteistik inanc sistemidir. Zoroastryazm'n ogretileri Ahriman'n kotuluklerinden korunmak icin ruhsal ve fiziksel caba sarf etmeyi ongorur.

Iran'n Daha Sonraki Dini: Islam

MO 6. yuzyln sonunda, Iran'da Islamiyet yaygnlasmaya baslad. Islamiyet, Iran'da hzla populerlik kazand ve Iran'n kulturunu ciddi sekilde etkiledi. Islamiyet, Iran'da yerlesik Zoroastryazm dininin onemini azaltt. Iran'n kulturu, Islamiyetin etkisiyle giderek degismeye ve evrimlesmeye baslad. Iran'da, Islamiyetin ogretileri daha sonra Sii Islam cizgisinde gelisti.

Sonuc

Iran, antik tarihten gunumuze kadar farkl inanc sistemlerinin etkisiyle degismeye ve evrimlesmeye devam etmistir. Iran'da, eski dini olarak Zoroastryazm ve daha sonraki dini olarak Islamiyet hakim olmustur. Iran'daki kultur, bu farkl inanc sistemlerinin etkisiyle degismeye ve evrimlesmeye devam etmektedir.
 
Üst