Bilinçlilik ne demek TDK ?

adalet

Member
Bilinclilik, Turk Dil Kurumu tarafndan, "insann, dusunce, his, duygu, karar ve eylemlerinin kontrolunu saglamak icin kendini tanma, anlama ve yonetme yetenegi" olarak tanmlanmstr. Bilinclilik, insanlarn, kendileri hakknda daha fazla bilgi edinmeleri ve davranslarnn arkasndaki nedenleri anlamalarna yardmc olmak icin onemli bir ozelliktir.

Bilinclilik Nedir?

Bilinclilik, insanlarn farkndalklarn artrmalarna ve kendi dusuncelerini, duygularn, davranslarn ve kararlarn anlamalarna yardmc olan bir kavramdr. Bir kisinin bilincliligi artrmas, kendisine yonelik davranslarnn arkasndaki nedenleri anlamasn ve bu nedenlere gore kararlar almasn saglar. Bilinclilik, kisisel gelisim icin bir aracnn yan sra, kisiler aras iliskilerde de onemli bir rol oynar.

Bilinclilik Nasl Gelistirilir?

Bilinclilik, kisinin kendisi hakknda daha fazla bilgi edinmesi ve bu bilgiyi kullanarak, kendisine kars daha yuksek standartlarn koymasyla gelisir. Bunu saglamak icin, kisinin kendisine kars durust olmas ve kendi dusuncelerini, duygularn, davranslarn ve kararlarnn arkasndaki nedenleri anlamas gerekir. Ayrca, kisinin kendi ozelliklerini etkileyen faktorleri tanmas ve bu faktorleri degistirme potansiyeline sahip olmas gerekir. Kisi ayrca, daha yuksek bir bilinclilik duzeyine ulasmak icin, diger insanlarla olan iliskilerinde de dikkatli olmaldr.

Bilinclilik Nelere Yarar?

Bilinclilik, kisinin kendine yonelik olumlu davranslarn tesvik etmesine ve kendi davranslar hakknda daha fazla bilgi elde etmesine yardmc olur. Ayn zamanda, insanlarn diger insanlarla olan iliskilerini de gelistirmesine yardmc olur. Bilinclilik, insanlarn daha yuksek standartlarn kendilerine koymalarn saglar ve kendilerine olan guvenlerini arttrr. Ayrca, bilinclilik, insanlarn karslastklar zorluklar daha iyi anlamalarna ve bu zorluklarn ustesinden gelmelerine yardmc olur.
 
Üst