Çözgü örme nedir ?

adalet

Member
Cozgu orme, kumaslarn duzgun bir sekilde katlanmasn saglamak icin kullanlan bir tekniktir. Son zamanlarda pek cok moda evi ve konfeksiyon ureticisi bu teknikten yararlanmaktadr. Cozgu orme, kumaslarn duzgun ve katlanms bir halde satsa sunulmas icin kullanlan bir tekniktir. Bu teknik, ayn zamanda kumaslarn katlanarak gonderilmesi, depolanmas ve nihai urunun elde edilmesi icin de kullanlmaktadr.

Cozgu Orme Tekniginin Ozellikleri

Cozgu orme, duzgun bir sekilde katlanan kumaslarn elde edilmesi icin kullanlan bir tekniktir. Bu teknik, kumaslarn katlanabilmesini saglayan ozel cozgu orme makinelerinin kullanlmasyla basarlr. Cozgu orme, kumaslarn uc boyutlu katlanmasn saglamak icin kullanlr. Bu ozellik, kumaslarn duzgun bir sekilde paketlenmesini ve depolanmasn saglar.

Cozgu orme makinelerinde, cozgulerin katlanmas icin kullanlan ozel yuzeyler vardr. Bu yuzeyler, cozguleri hzl bir sekilde katlamaya ve duzgun bir sekilde paketlemeye yarar. Yuzeyler, cozguleri katlamay kolaylastrmak icin kullanlan kvrmlar, cizgiler ve diger ozel tasarmlar da icerir.

Cozgu Orme Tekniginin Faydalar

Cozgu orme teknigi, kumaslarn duzgun bir sekilde katlanmasn ve bu kumaslarn depolanmasn kolaylastrmaktadr. Bu teknik, kumaslarn gonderilmesini, depolanmasn ve nihai urunun elde edilmesini de kolaylastrmaktadr. Katlanms kumaslar, gonderilirken veya depolanrken daha az yer kaplayacagndan, uretim ve depolama maliyetlerinde buyuk tasarruf saglanr.

Katlanms kumaslar, son kullanclara da daha kolay gonderilir ve bu da toptan satslarn artmasna yardmc olur. Cozgu orme teknigi, kumaslarn katlanmasn saglamak icin cok kolay bir yol sunar ve bu sayede konfeksiyon ureticileri, kumaslarn daha kolay paketlenmesini ve gonderilmesini saglar.

Cozgu orme, konfeksiyon ureticileri icin cok onemlidir.
 
Üst